Gitlab 8.2.3 auf 8.3.0 aktualisieren

294 W├Ârter 2 Minuten Lesezeit

Die kollaborative Versionsverwaltung Gitlab unter Debian von Version 8.2.3 auf Version 8.3.0 aktualisieren.

Gitlab beenden + Backup

sudo service gitlab stop
cd /home/git/gitlab
sudo -u git -H bundle exec rake gitlab:backup:create RAILS_ENV=production

Gitlab 8.3.0 herunterladen

cd /home/git/gitlab
sudo -u git -H git fetch --all
sudo -u git -H git checkout -- db/schema.rb
sudo -u git -H git checkout v8.3.0

gitlab-shell 2.6.9

cd /home/git/gitlab-shell
sudo -u git -H git fetch
sudo -u git -H git checkout v2.6.9

gitlab-workhorse 0.5.1

cd /home/git/gitlab-workhorse
sudo -u git -H git fetch --all
sudo -u git -H git checkout 0.5.1
sudo -u git -H make

Gitlab aktualisieren

cd /home/git/gitlab
sudo -u git -H bundle install --without development test postgres --deployment
sudo -u git -H bundle exec rake db:migrate RAILS_ENV=production
sudo -u git -H bundle exec rake assets:clean assets:precompile cache:clear RAILS_ENV=production
sudo cp lib/support/init.d/gitlab /etc/init.d/gitlab

Config aktualisieren

cd /home/git/gitlab
sudo -u git -H git diff v8.2.3 v8.3.0 config/gitlab.yml.example
sudo -u git -H vi /home/git/gitlab/config/gitlab.yml

sudo -u git -H git diff v8.2.3 v8.3.0 lib/support/nginx/gitlab
sudo mv /etc/nginx/sites-available/gitlab /root/gitlab-nginx.bak
sudo cp lib/support/nginx/gitlab /etc/nginx/sites-available/gitlab
sudo sed -i 's/listen 0.0.0.0:80 default_server;/listen 0.0.0.0:80;/' /etc/nginx/sites-available/gitlab
sudo sed -i 's/listen \[::\]:80 default_server;/listen [::]:80;/' /etc/nginx/sites-available/gitlab
sudo sed -i 's/server_name YOUR_SERVER_FQDN;/server_name gitlab.domain.tld;/' /etc/nginx/sites-available/gitlab
sudo vi /etc/nginx/sites-available/gitlab

Dienste starten

sudo systemctl daemon-reload
sudo service gitlab start
sudo service nginx restart

Checks

cd /home/git/gitlab
sudo -u git -H bundle exec rake gitlab:env:info RAILS_ENV=production
sudo -u git -H bundle exec rake gitlab:check RAILS_ENV=production
System information
System:     Debian 8
Current User:  git
Using RVM:   no
Ruby Version:  2.1.5p273
Gem Version:
Bundler Version:1.10.6
Rake Version:  10.4.2
Sidekiq Version:4.0.1

GitLab information
Version:    8.3.0
Revision:    02076d7
Directory:   /home/git/gitlab
DB Adapter:   mysql2
URL:      http://gitlab.domain.tld
HTTP Clone URL: http://gitlab.domain.tld/some-group/some-project.git
SSH Clone URL: git@gitlab.domain.tld:some-group/some-project.git
Using LDAP:   no
Using Omniauth: no

GitLab Shell
Version:    2.6.9
Repositories:  /home/git/repositories/
Hooks:     /home/git/gitlab-shell/hooks/
Git:      /usr/bin/git